Powrót

Rekordy dla Anusz JanB78030

Anusz Jan

Gramy w NFI : co daje kupno świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych / Jan Anusz i Jerzy Bielecki. - Warszawa : Przeds. Inicjatyw Gosp. Ingo, 1995. - 41 s. ; 21 cm

ISBN 83-902008-3-X

[000013313]

B100327

Anusz Jan

Jak pozyskiwać środki finansowe z funduszy unijnych / Jan Anusz, Dariusz Kotlewski. - [Warszawa] : INGO, 2004. - 287 s. ; 21 cm

ISBN 83-902008-1-3

[000068752]

B100326

Anusz Jan

Jak stosować przepisy nowej ustawy o zamówieniach publicznych po akcesji do Unii Europejskiej / Jan Anusz, Dariusz Kotlewski. - [Warszawa] : INGO, 2004. - 128 s. ; 21 cm

ISBN 83-902008-7-2

[000068751]

Br4489

Perspektywy rozwoju gospodarki i handlu światowego / [praca przygot. pod kier. Stanisława Falkowskiego przez zespół w składzie Jan Anusz i in.]. - Warszawa : Inst. Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1983. - 139 s. ; 20 cm

[000033217]

B96665

Anusz Jan

Programy pomocowe Unii Europejskiej : zestawienie funduszy pomocowych Unii Europejskich : wykorzystywanie funduszy europejskich / Jan Anusz, Dariusz Kotlewski. - [Warszawa] : INGO, 2003. - 239 s. ; 20 cm

ISBN 83-902008-9-9

[000064223]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]