Powrót

Rekordy dla Andousypine V. S.R662

Andousypine V. S.

Ukraine / prep. by V.S. Andousypine ; United Nations. Economic Commission for Europe ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - New York : United Nations, 1993. - 64 s. : wykr. ; 30 cm. - (Forest and forest products country profile). - (Geneva Timber and Forest Study Papers, ISSN 1020-2269 ; no 4)

ISBN 92-1-116597-0

[000009787]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]