Powrót

Rekordy dla Allan GuyC1175

Butler Philip

Houses of Parliament / text by Philip Butler ; phot. by Derrick L. Sayer ; in collab. with Guy Allan and John Livesey. - London : Lincolns-Prager, 1948. - 46 s. : fot. ; 30 cm

[000091106]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]