Powrót

Rekordy dla Antczak Anna Zobacz: Antczak-Barzan AnnaB120944

Europa - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego : praca naukowo-badawcza / pod kierownictwem nauk. Anny Antczak. - Warszawa : Vizja Press and IT, 2011. - 310 s. : mapy ; 24 cm

ISBN 978-83-61086-92-5

[000105407]

B116104

Antczak-Barzan Anna

Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii / Anna Antczak. - Warszawa : Akad. Obrony Narodowej, 2008. - 274 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7523-027-7

[000095754]

B138525

Antczak-Barzan Anna

Kultowa propaganda : rosyjski dyskurs komunikowania politycznego w przekazie telewizyjnym stacji Pierwyj kanał / Anna Antczak, Irina Plashkina. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 235 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 978-83-8019-729-9

[000141148]

B128466

Projekt "Polska" : silne i bezpieczne państwo? : praca naukowo-badawcza / pod kier. nauk. Anny Antczak-Barzan. - Warszawa : Vizja Press and IT, 2014. - 567 s. : fot., mapy, wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-62855-21-6

[000119114]

B117354

Antczak-Barzan Anna

Projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Anna Antczak. - Józefów : Wyższa Szk. Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2010. - 172 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-930102-7-1

[000098290]

B122530

Antczak-Barzan Anna

Role międzynarodowe Unii Europejskiej : aspekty teoretyczne / Anna Antczak. - Warszawa : Vizja Press and IT, 2012. - 309 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-62855-00-1

[000107997]

B120664

Antczak-Barzan Anna

Unia Europejska : bezpieczeństwo, strategia, interesy / Anna Antczak. - Józefów : Wyższa Szk. Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011. - 170 s. : mapy ; 22 cm

ISBN 978-83-62753-05-5

[000104572]

B134124

Antczak-Barzan Anna

Wojna XXI wieku : początki wojny "trzeciej fali" / Anna Antczak-Barzan, Zdzisław Śliwa, Rafał Zaniewski. - Warszawa : Vizja Press and IT, 2016. - 234 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-62855-57-5

[000130841]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]