Powrót

Rekordy dla Aleksandrowicz JerzyB111587

Komentarz do podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości / red. nauk. Witold Modzelewski, Jerzy Bielawny ; Jerzy Aleksandrowicz [i in.]. - Wyd. 4 zaktual., stan prawny : 1 stycznia 2008 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2008. - 444 s. ; 24 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; z. 164)

ISBN 978-83-89496-27-0

[000087850]

B105253

Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług / red. nauk. Witold Modzelewski ; red. prow. Krystian Łatka, Bartłomiej Hejnar ; Jerzy Aleksandrowicz [i in.]. - Stan prawny 1 stycznia 2006 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2006. - 830 s. ; 24 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; z. 162)

ISBN 83-89496-51-8

[000076857]

B104245

Podatki dochodowe : problemy praktyczne przedsiębiorców / red. nauk. Witold Modzelewski ; red. Piotr Turkowski ; Jerzy Aleksandrowicz [i in.]. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 2005. - 152 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 161)

ISBN 83-89496-31-3

[000075107]

B104792

VAT 2006 : aktualne problemy, kierunki zmian / Jerzy Aleksandrowicz [i in.] ; red. nadzorujący Witold Modzelewski ; red. prowadzący Jerzy Aleksandrowicz, Marta Dubec. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2006. - 319 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; z. 167)

ISBN 83-89496-46-1

[000076047]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]