Powrót

Rekordy dla Albancelli Paul Copin Zobacz: Copin-Albancelli Paul (1851-1939)A26

Copin-Albancelli Paul (1851-1939)

La conjuration juive contre le monde chrétien / par Copin-Albancelli. - Paris : La Renaissance Française, 1909. - 534 s. ; 18 cm. - (Le Drame Maçonnique)

[000138654]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]