Powrót

Rekordy dla Arcidiacono BrunoB124974

Europe twenty years after the end of the cold war : the new Europe, new Europes? / ed. Bruno Arcidiacono [i in.]. - Brussels : Peter Lang, 2012. - 330 s. ; 22 cm. - (Euroclio : Studies and Documents, ISSN 0944-2294 ; no 65)

ISBN 978-90-5201-819-5

[000112042]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]