Powrót

Rekordy dla Abou El Fadl KhaledB94775

Abou El Fadl Khaled

Rebellion and violence in islamic law / Khaled Abou El Fadl. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2001. - XII, 391 s. ; 23 cm

ISBN 0-521-79311-4

[000060494]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]