Powrót

Rekordy dla Andrzejewska BeatriczeB102983

Kim jestem? : perspektywy tożsamości : kultura, media, społeczeństwo : praca zbiorowa / pod red. Beatricze Andrzejewskiej [i in.]. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2003. - 103 s. ; 21 cm

ISBN 83-89290-18-9

[000073077]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]