Powrót

Rekordy dla Anusik ZbigniewB68089

Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego / pod red. Bohdana Baranowskiego ; [aut. Zbigniew Anusik i in.]. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1989. - 767, [1] s., [80] s. tabl. : faks., fot., pl., portr. ; 25 cm

ISBN 83-218-0546-9

[000031596]

B139593

Sic erat in votis : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin : Rzeczpospolita w czasach nowożytnych / pod red. Małgorzaty Karkochy i Piotra Robaka. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2017. - 504 s. : il., portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-8088-804-3

[000143850]

B139594

Sic erat in votis : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin : Europa i świat w czasach nowożytnych / pod red. Małgorzaty Karkochy i Piotra Robaka. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2017. - 400 s. : il., portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-8088-806-7

[000143851]

B108584

Spory o państwo w dobie nowożytnej : między racją stanu a partykularyzmem / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2007. - 518 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7525-029-9

[000082559]

B133682

Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od starożytności do końca XX wieku / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2014. - 204 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 93)

[000130075]

B133683

Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych : od starożytności do początku XXI wieku / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2014. - 206 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 92)

[000130076]

B125799

Studia i szkice z historii XII-XX wieku / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2012. - 254 s. : fot. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 88)

[000113842]

B109545

Studia i szkice z historii XVI-XX wieku / pod red. Zbigniewa Anusika i Albina Głowackiego. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2007. - 226 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 81)

[000084473]

B113842

Studia i szkice z historii XVI-XX wieku / pod red. Zbigniewa Anusika i Albina Głowackiego. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2008. - 237 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 83)

[000091947]

Z115136

Studia i szkice z historii XVI-XX wieku / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2013. - 214 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 90)

[000119504]

B103759

Studia i szkice z historii XVII-XX wieku / pod red. Zbigniewa Anusika i Albina Głowackiego. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2005. - 156 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 79)

[000074409]

B121420

Studia i szkice z historii XVII-XXI wieku / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2011. - 264 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 86)

[000106329]

B121193

Władza i polityka w czasach nowożytnych / pod red. Zbigniewa Anusika. - Łódź : Uniw. Łódzki, 2011. - 341 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7525-581-2

[000105656]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]