Powrót

Rekordy dla Andrzejewska AnnaB136378

Vademecum samorządowca przyjaznego rodzinie / pod red. Piotra Uścińskiego ; [aut. Anna Andrzejewska i in.]. - Warszawa : Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, 2016. - 221 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-64266-02-7

[000136296]

B127914

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. - 226 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7930-228-4

[000117621]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]