Powrót

Rekordy dla Altkorn JerzyB83351 B83741#ubytek

Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 336 s. ; 24 cm

ISBN 83-208-1087-6

[000036313]

B81931

Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : Inst. Marketingu, 1996. - 436 s. ; 21 cm

ISBN 83-900698-8-6

[000022483]

B80810.1 B80810.2

Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / pod red. Jerzego Altkorna. Cz. 1-2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996-1997. - 2 t.(265 s., [1] k. złoż.; 177, [5] s.) : wykr. ; 24 cm. - (Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości)

ISBN 83-01-12192-0

[000020648]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]