Powrót

Rekordy dla Alawerdaszwili Dawid Zobacz: Alaverdašvili DavidZ117254

Wielki terror w sowieckiej Gruzji 1937-1938 : represje wobec Polaków / wybór i red. nauk. Dawid Alawerdaszwili [i in.]. - Warszawa : Inst. Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Nar. Polskiemu, 2016. - 389, [3] s., [16] s. tabl. : faks., fot. ; 25 cm. - (Polacy w Gruzji - Gruzini w Polsce ; t. 1) (Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu)

ISBN 978-83-8098-080-8

[000139815]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]