Powrót

Rekordy dla Adler Ewa Fogelzang Zobacz: Fogelzang-Adler EwaB131112

Fogelzang-Adler Ewa

Ustrój powojennej Polski w publikacjach konspiracyjnych nurtu demokratycznego (1939-1944) : edycja źródeł / Ewa Fogelzang-Adler. - Tarnów : Biblos, 2014. - 272 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7793-262-9

[000123957]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]