Powrót

Rekordy dla Abondi de Boreo Teodor Bordolo Zobacz: Bordolo Abondi de Boreo TeodorA4752

Bordolo Abondi de Boreo Teodor

Ustawa z 27 maja 1896 Nr. 79 Dz.u.p. O postępowaniu egzekucyjnem i zabezpieczającem (Ordynacja egzekucyjna) i Ustawa z 27 maja 1896 Nr. 78 Dz.u.p. zaprowadzająca ordynację egzekucyjną : w nowym przekładzie ze wszystkiemi późniejszemi zmianami i wszelkiemi związkowemi przepisami, objaśnieniami i orzeczeniami Sądu Najwyższego aż po ostatnie czasy i z osobnym dodatkiem o egzekucji międzydzielnicowej / Teodor Bordolo Abondi de Boreo, Józef Windakiewicz. - Kraków : nakł. Księg. Leona Frommera, 1926. - XVI, 729 s. ; 18 cm

[000140055]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]