Powrót

Rekordy dla Antanavičius J.Z103805.4 ZB94654 ZB94910 ZB95640

Tarybu Lietuvos enciklopedija / [red. J. Antanavičius i in.]. 1-4. - Vilnius : Vyriausioji Enciklopediju Redakcija, 1985-1988. - 4 t. (672 ; 702 ; 672 ; 704 s.) : il. kolor. ; 27 cm

[000021587]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]