Powrót

Rekordy dla Amoroso MarioA18971

Les régimes électoraux dans la Communauté Européenne / Jacques Georgel [i in.]. - Paris : Cujas, 1979. - 338 s. ; 18 cm

[000025348]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]