Powrót

Rekordy dla Arzumanjan A. A.C12214.8

Historia powszechna w dziesięciu tomach / oprac. przez Akademię Nauk ZSRR ; kom. red. J. M. Żukow (red. odpow.), A. A. Arzumanjan [i in.]. T. 8 / pod red. I. I. Minca (red. odpow.), W. G. Truchanowskiego [i in.] ; tł. [z ros.] Ryszard Winter-Rudnicki. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. - 669 s., [42] k. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy, tab., wykr. ; 28 cm

[000022924]

C12214.9

Historia powszechna w dziesięciu tomach / oprac. przez Akademię Nauk ZSRR ; kom. red. J. M. Żukow (red. odpow.), A. A. Arzumanian [i in.]. T. 9 / pod red. Ł. I. Zuboka (red. odpow.), A. M. Dubińskiego [i in.] ; tł. [z ros.] Stanisław Macheta. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. - 786 s., [38] k. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy, tab., wykr. ; 28 cm

[000022932]

C12214.10

Historia powszechna w dziesięciu tomach / oprac. przez Akademię Nauk ZSRR ; kom. red. J. M. Żukow (red. odpow.), A. A. Arzumanian [i in.]. T. 10 / pod red. W. W. Kurasowa (red. odpow.), A. M. Niekricza [i in.] ; tł. [z ros.] Leonard Borkowicz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. - 709 s., [28] k. tabl. : il. (w tym kolor.), mapy, tab., wykr. ; 28 cm

[000022933]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]