Powrót

Rekordy dla Anusiewicz JanuszB97596 B76079 Z104181

Język polityki a współczesna kultura polityczna / pod red. Janusza Anusiewicza i Bogdana Sicińskiego. - Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994. - 175 s. ; 25 cm. - (Język a Kultura ; t. 11)

ISBN 83-7091-012-2

[000009146]

B78337

Anusiewicz Janusz

Słownik polszczyzny potocznej / Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996. - 407 s. ; 21 cm

ISBN 83-01-11930-6

[000014715]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]