Powrót

Rekordy dla Andrzejczuk RobertB100956

Andrzejczuk Robert

Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2004. - 332 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 21)

ISBN 83-7306-194-0

[000069644]

B124011

Andrzejczuk Robert

Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych / Robert Andrzejczuk. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2011. - 198 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 47)

ISBN 978-83-7306-544-4

[000110659]

B95653

Andrzejczuk Robert

Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia : prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2002. - 262 s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 16)

ISBN 83-7306-106-1

[000062161]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]