Powrót

Rekordy dla Altier Mary BethB127810

Violence, elections, and party politics / ed. by Mary Beth Altier, Susanne Martin and Leonard B. Weinberg. - London : Routledge, 2013. - VIII, 166 s. ; 24 cm

ISBN 978-0-415-70565-3

[000117350]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]