Powrót

Rekordy dla Aleksandrowicz DariuszPO216.2

Aleksandrowicz Dariusz

Filozoficzne założenia Lukácsa teorii wiedzy / Dariusz Aleksandrowicz. - Wrocław : Uniw. Wrocławski, 1983. - 170 s. : err. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne, ISSN 0524-4528 ; 47)

[000024178]

Z103560

Topitsch Ernst

Wojna Stalina : długofalowa strategia radziecka wobec Zachodu jako racjonalna polityka siły / Ernst Topitsch ; przeł. Dariusz Aleksandrowicz. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1996. - 255 s. ; 21 cm

ISBN 83-04-04113-8

[000017982]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]