Powrót

Rekordy dla Ahmed Abdel Ghaffar MohamedB98854

African political parties : evolution, institutionalisation and governance / ed. by M. A. Mohamed Salih ; forew. by Abdel Ghaffar Mohamed Ahmed. - London : Pluto Press, 2003. - XIII, 372 s. ; 22 cm

ISBN 0-7453-2038-4

[000064490]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]