Powrót

Rekordy dla Adamkowski JanuszB133756

Postępowanie przed sądem polubownym : komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan / red. nauk. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz ; aut. Janusz Adamkowski [i in.]. - [Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - 788 s. ; 21 cm. - (Komentarze / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-9381-2

[000130062]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]