Powrót

Rekordy dla Arzt GuntherA24085

Roxin Claus

Einführung in das Strafrecht und Strafprozeßrecht / Claus Roxin, Gunther Arzt, Klaus Tiedemann. - 3. überarb. Aufl. - Heidelberg : C.F. Müller Juristischer Verl., 1994. - 200 s. ; 18 cm. - (UTB Rechtswissenschaft)

ISBN 3-8252-1279-3

[000016318]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]