Powrót

Rekordy dla Antalffy GyörgyB65770

Antalffy György

Cours sur Nicolas Machiavel / György Antalffy. - Szeged : Univ. Szegediensis, 1983. - 66 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica ; t.30 fasc. 1)

[000024866]

B82102

Development of the political and legal system of the Hungarian People's Republic in the past 30 years / [Chief ed. György Antalffy] ; Hungarian Lawyers' Association. - [Budapeszt] : Hungarian Lawyer's Association, 1975. - 253 s. ; 24 cm

[000022684]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]