Powrót

Rekordy dla Andrzejczuk MarianB80678.1

Informator nauki polskiej 1992/93 / kom. red. Marian Andrzejczuk [i in.] ; zespół red. Wacław Wasiak [i in.] ; Ośrodek Przetwarzania Informacji. T. 1 : Instytucje decyzyjne i doradcze. - Wyd. 25. - Warszawa : Ośr. Przetwarzania Informacji, 1993. - 215 s. ; 21 cm

[000009853]

B80678.2

Informator nauki polskiej 1992/93 / kom. red. Marian Andrzejczuk [i in.] ; zespół red. Wacław Wasiak [i in.]. T. 2 : Instytucje naukowe. - Wyd. 25. - Warszawa : Ośr. Przetwarzania Informacji, 1993. - 1215 s. ; 21 cm

[000009869]

B80678.3

Informator nauki polskiej 1992/93 / kom. red. Marian Andrzejczuk [i in.] ; zespół red. Wacław Wasiak [i in.] ; Ośrodek Przetwarzania Danych. T. 3 : Społeczny ruch naukowy. - Wyd. 25. - Warszawa : Ośr. Przetwarzania Informacji, 1993. - 216 s. ; 21 cm

[000009871]

B80678.4

Informator nauki polskiej 1992/93 / kom. red. Marian Andrzejczuk [i in.] ; zespół red. Wacław Wasiak [i in.] ; Ośrodek Przetwarzania Informacji. T. 4 : Ludzie nauki. - Wyd. 25. - Warszawa : Ośr. Przetwarzania Informacji, 1993. - 923 s. ; 21 cm

[000009873]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]