Powrót

Rekordy dla Ammon UlrichB112284

Sprachliche Folgen der EU-Erweiterung / hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. - Tübingen : Max Niemeyer, 2007. - 296 s. ; 24 cm. - (Sociolinguistica, ISSN 0933-1883 ; 21/2007)

ISBN 978-3-484-60490-2

[000088437]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]