Powrót

Rekordy dla Alaszewski AndyB80814 BSE3201

System umów w opiece zdrowotnej w Anglii i w Polsce / pr. zbiorowa pod red. Katarzyny Tymowskiej, Vanessy Malin, Andy Alaszewskiego ; Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych ; Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia. - Warszawa : Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, 1996. - 156 s. ; 24 cm

ISBN 83-86069-49-X

[000020652]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]