Powrót

Rekordy dla Adamko JerzyC20316 C20317 Z116571

Christianity in the history of Poland and the Poles 966-2016 / ed. by Waldemar Paruch ; transl. by Jerzy Adamko ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2016. - 250 s. : il. ; 31 cm

ISBN 978-83-7666-454-5

[000132816]

B138367 B138368 BSE12163

The parliaments of the Visegrad Group / ed. by Waldemar Paruch, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek ; transl. by Jerzy Adamko. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2017. - 196, [4] s. : il. ; 22 cm

ISBN 978-83-7666-521-4

[000140964]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]