Powrót

Rekordy dla Ackerman Susan Rose- Zobacz: Rose-Ackerman SusanB96165

Corrupt exchanges : empirical themes in the politics and political economy of corruption / Donatella Della Porta, Susan Rose-Ackerman (eds.). - Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. - 196 s. ; 23 cm. - (Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat ; Bd. 23)

ISBN 3-7890-8131-0

[000062404]

B88626

Rose-Ackerman Susan

Corruption and government : causes, consequences, and reform / Susan Rose-Ackerman. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1999. - XIV, 265 s. ; 23 cm

ISBN 0-521-65912-4

[000048505]

Z109750

Creating social trust in post-socialist transition / ed. by János Kornai, Bo Rothstein and Susan Rose-Ackerman. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004. - XIX, 252 s. : wykr., rys. ; 24 cm. - (Political Evolution and Institutional Change)

ISBN 1-4039-6449-1

[000075798]

B131701

Rose-Ackerman Susan

Due process of lawmaking : the United States, South Africa, Germany, and the European Union / Susan Rose-Ackerman, Stefanie Egidy, James Fowkes. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2015. - XI, 296 s. ; 24 cm

ISBN 978-1-107-04367-1

[000124773]

B104283

Rose-Ackerman Susan

From elections to democracy : building accountable government in Hungary and Poland / Susan Rose-Ackerman. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2005. - XII, 272 s. ; 23 cm

ISBN 0-521-84383-9

[000074209]

B92588 BSE5123

Rose-Ackerman Susan

Korupcja i rządy : przyczyny, skutki i drogi reform / Susan Rose-Ackerman ; przekł.[z ang.] Paweł Łuków ; wstęp do pol. wyd. Magdalena Środa. - Warszawa : Sic!, 2001. - 452 s. ; 21 cm

ISBN 83-88807-01-3

[000057024]

B112402 B112403 BSE8816

Rose-Ackerman Susan

Od wyborów do demokracji : budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech / Susan Rose-Ackerman ; przeł. [z ang.] Jerzy S. Kugler. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008. - 309 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7059-850-1

[000089091]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]