Powrót

Rekordy dla Ablewicz AdamB130066

Postępowanie cywilne : orzecznictwo 2009-2014 / [nadzór merytoryczny Maria Olga Piaskowska, Adam Ablewicz]. - Warszawa : Beck, 2014. - XVIII, 269 s. ; 24 cm. - (Zbiory Orzecznictwa Becka)

ISBN 978-83-255-6790-3

[000122550]

B134327

Skarga kasacyjna : zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c. / red. nauk. Dariusz E. Kotłowski ; Adam Ablewicz [i in.]. - [Stan prawny na 10 stycznia 2016 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - 254 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-9856-5

[000131187]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]