Powrót

Rekordy dla Ackerman Marc J.B102104

Podstawy psychologii sądowej / red. Marc J. Ackerman ; przekł. Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 254 s. ; 24 cm

ISBN 83-89574-94-2

[000071330]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]