Powrót

Rekordy dla Abkowicz MariolaB102215

Karaj kiuńlari : dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie / pod red. Marioli Abkowicz i Henryka Jankowskiego ; przy współpracy Ireny Jaroszyńskiej. - Wrocław : Bitik, 2004. - 329 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 83-920068-0-1

[000071585]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]