Powrót

Rekordy dla Andrzejczak MichałZ114981

Andrzejczak Michał

"Czerwoni carowie Rosji" na salonach dyplomatycznych : miejsce Rosji porewolucyjnej w systemie bezpieczeństwa międzywojnia na łamach prasy narodowo-demokratycznej w latach 1922-1939 / Michał Andrzejczak. - Krzeszowice : Dom Wydaw. Ostoja, 2014. - 185 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-83-60048-49-8

[000118772]

B119042

Andrzejczak Michał

Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939 / Michał Andrzejczak. - Wrocław : Nortom, 2010. - 256 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-83-89684-48-6

[000101150]

Z114557

Strzembosz-Pieńkowski Stanisław (1900-1989)

Peowiacy : wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodległość 1918-1921 / Stanisław Strzembosz-Pieńkowski ; oprac. i przedm. opatrzyli Michał Andrzejczak i Karol Dziuda. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013. - 199, [1] s. : fot. ; 24 cm. - (Zakręty Historii)

ISBN 978-83-7729-197-9

[000115596]

Z116549

Andrzejczak Michał

Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939 / Michał Andrzejczak. - Krzeszowice : Dom Wydaw. Ostoja, 2016. - 835 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-65102-01-0

[000132604]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]