Powrót

Rekordy dla Alińska AgnieszkaB94809 BSE5779

Alińska Agnieszka

Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej / Agnieszka Alińska. - Warszawa : Twigger, 2002. - 194 s. : wykr. ; 21 cm. - (Biblioteka Bankowca)

ISBN 83-88904-07-8

[000060932]

B124673

Eseje o stabilności finansowej : księga jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka / red. nauk. Agnieszka Alińska. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 446 s. : fot., wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-510-2

[000111782]

B119411 BSE9989

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny / pod red. nauk. Agnieszki Alińskiej, Bogusława Pietrzaka. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 158 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-369-6

[000102082]

B111535 BSE8701

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw / Agnieszka Alińska [i in.] ; red. nauk. Ewa Latoszek. - Warszawa : SGH, 2008. - 223 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-382-9

[000087694]

B137701

Mechanizmy stabilności systemu finansowego / red. Agnieszka Alińska, Katarzyna Wasiak ; aut. Agnieszka Alińska [i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - 416 s. : wykr. ; 24 cm. - (Finanse / Beck)

ISBN 978-83-255-9091-8

[000139251]

B124524 BSE10783

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego / pod red. Agnieszki Alińskiej. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 179 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-509-6

[000111579]

B137182

Public finance in Poland / ed. by Agnieszka Alińska ; [aut.] Agnieszka Alińska [i in.]. - Warszawa : SGH, 2016. - 216 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-8030-110-8

[000138151]

B119322

Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego / Agnieszka Alińska (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 207 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-361-0

[000101893]

B124531 BSE10784

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania / pod red. Agnieszki Alińskiej i Bogusława Pietrzaka. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 510 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-511-9

[000111578]

B133276

Współczesne finanse publiczne / red. nauk. Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak. - Warszawa : Difin, 2015. - 484 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7930-976-4

[000129226]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]