Powrót

Rekordy dla Ahmad Hazrat Mirza Bashir-Un-Din MahmudB93162

Ahmad Hazrat Mirza Bashir-Un-Din Mahmud

Życie świętego Proroka Muhammada / Hazrat Mirza Bashir-Un-Din Mahmud Ahmad. - Tilford : Islam Intern. LTD, 1994. - 251 s. ; 21 cm

ISBN 1-85372-530-7

[000009939]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]