Powrót

Rekordy dla Abkowicz JerzyB69563

Sidichmenov Vasilij Jakovlevič

Ostatni cesarze Chin / Wasilij Sidichmienow ; przeł. Jerzy Abkowicz i Roman Sławiński. - Katowice : Wydaw. Śląsk, 1990. - 307 s., [16] k. : il. ; 21 cm

ISBN 83-216-0900-7

[000010625]

C9771

Stosunki Polski z krajami Azji : chronologia 1946-1969 / oprac. Jerzy Abkowicz, Władysław Góralski, Maria Stefańska-Matuszyn ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Krajów Rozwijających się. - Warszawa : Pol. Inst. Spraw Międzynarodowych, 1971. - 151 s. ; 30 cm

[000003873]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]