Powrót

Rekordy dla Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G.B117150

Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G.

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2010. - 487 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7285-546-6

[000097986]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]