Powrót

Rekordy dla Armstrong MichaelB111196

Wartościowanie stanowisk pracy : przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce / Michael Armstrong [i in.]. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 223 s. ; 24 cm. - (HR / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7526-632-0

[000086745]

C18393

Armstrong Michael

Zarządzanie wynagrodzeniami : zestaw narzędzi / Michael Armstrong, Ann Cummins ; przeł. [z ang.] Jarosław Filip Dąbrowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 324 s. ; 31 cm

ISBN 978-83-264-1319-3

[000105635]

C18037

Armstrong Michael

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 924 s. ; 30 cm. - (HR / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-0616-4

[000100586]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]