Powrót

Rekordy dla Alijew Namik Zobacz: Aliev NamikB129930

Aliev Namik

Armeńsko-azerbejdżański konflikt Górskiego Karabachu w świetle prawa międzynarodowego / Namik Alijew ; [przeł. Stanisław Ulaszek ; Ambasada Azerbejdżanu w Polsce]. - Warszawa : Oficyna Olszynka, 2012. - 128 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-936023-5-3

[000122386]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]