Powrót

Rekordy dla Alabrudzińska ElżbietaB138522

1815-2015 : w dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego / red. nauk. Elżbieta Alabrudzińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 210 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-8019-676-6

[000141145]

B139294

Dylematy europejskiej dyplomacji XX-XXI wieku / red. nauk. Elżbieta Alabrudzińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2016. - 233 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-8019-649-0

[000142712]

B139293

Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku / red. nauk. Elżbieta Alabrudzińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2016. - 261 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-8019-648-3

[000142710]

B131397.1 B131397.2

Między Rosją a Niemcami : dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku / red. nauk. Elżbieta Alabrudzińska. T. 1 : Lata 1901–1945. T. 2 : Lata 1945-2000. - Toruń : Mado, 2014-2015. - 2 t.(304 ; 391 s.) : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-62942-17-6(t.1)

[000124688]

B139092

Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI wieku / red. nauk. Elżbieta Alabrudzińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 349 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-8019-647-6

[000142334]

Z111540

Alabrudzińska Elżbieta

Protestantyzm w Polsce w latach 1918-1939 / Elżbieta Alabrudzińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 390 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7611-247-3

[000090834]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]