Powrót

Rekordy dla Anderson VictorC10214.4 C10215.4

Owens Susan

Zielone podatki : (przekład z języka angielskiego) / Susan Owens, Victor Anderson, Irene Brunskill ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, [1991]. - 31 s. ; 30 cm. - (Informacja BSE ; nr 4)

[000003129]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]