Powrót

Rekordy dla Al-Wahab Ibrahim I.B94054

Al-Wahab Ibrahim I.

Law dictionary : English-Arabic : containing the basic terms and phrases in the various branches of law (civil, commercial, criminal, administrative and international) / by Ibrahim I. Al-Wahab. - 2nd. rev. - Beirut : Libr. du Liban, 1972. - 311 s. ; 24 cm

[000059886]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]