Powrót

Rekordy dla Ahlfen Hans vonZ112300

Ahlfen Hans von

Walka o Śląsk 1944-1945 / Hans von Ahlfen ; przeł. [z niem.] Agata Janiszewska ; oprac. i wstępem opatrzył Tomasz Głowiński. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2009. - 281 s., [5] k. tabl. : il., mapy ; 25 cm

ISBN 978-83-245-8760-5

[000097534]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]