Powrót

Rekordy dla Adamink JanB93178

Adamiak Jan

Samorząd terytorialny w świetle wybranych statutów i regulaminów / Jan Adamiak, Andrzej Borodo. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1997. - 267 s. ; 24 cm

ISBN 83-86850-48-5

[000042414]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]