Powrót

Rekordy dla Anderson Richard D.B93209

Postcommunism and the theory of democracy / Richard D. Anderson [i in.] ; with an introd. by George W. Breslauer. - Princeton : Princeton Univ. Press, 2001. - 201 s. ; 24 cm

ISBN 0-691-08917-5

[000058157]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]