Powrót

Rekordy dla Adamik-Szysiak MałgorzataB136235

Adamik-Szysiak Małgorzata

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie / Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Romiszewska. - Lublin : UMCS, 2016. - 148 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-826-5

[000135867]

B128304

Media i polityka : relacje i współzależności / pod red. Małgorzaty Adamik-Szysiak. - Lublin : UMCS, 2014. - 384 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-457-1

[000118539]

B129040

Media mniejszości, mniejszości w mediach / pod red. Małgorzaty Adamik-Szysiak i Ewy Godlewskiej. - Lublin : UMCS, 2014. - 324 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-484-7

[000120375]

B132852

Mediatyzacja komunikowania politycznego : w kręgu badań politologicznych i medioznawczych / red. Małgorzata Adamik-Szysiak. - Lublin : UMCS, 2015. - 178 s. : wykr., il. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-676-6

[000128537]

B137569

Polityka w zmediatyzowanym świecie : perspektywa politologiczna i medioznawcza / red. Małgorzata Adamik-Szysiak. - Lublin : UMCS, 2017. - 184 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-923-1

[000138949]

B123570

Adamik-Szysiak Małgorzata

Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010 / Małgorzata Adamik-Szysiak. - Lublin : UMCS, 2012. - 276 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-83-7784-163-1

[000109780]

B125748

Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations / pod red. nauk. Małgorzaty Adamik-Szysiak i Wojciecha Magusia. - Lublin : UMCS, 2013. - 325 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7784-287-4

[000113582]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]