Powrót

Rekordy dla Abi-Saab GeorgesB60339

Le concept d'organisation internationale / Georges Abi-Saab dir. de publ. - Paris : Unesco, 1980. - 292 s. ; 24 cm

ISBN 92-3-201742-3

[000024153]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]