Powrót

Rekordy dla Anderson Peter J.B115216

Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach / red. Peter J. Anderson, Geoff Ward ; tł. [z ang.] Anna Piwnicka. - Warszawa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne, 2009. - 322 s. ; 24 cm. - (Edukacja Medialna / Wydaw. Akad. i Profesjonalne)

ISBN 978-83-7644-013-2

[000094014]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]